Trist - Modrý žal - Teksty Piosenek Tłumaczenia Utworów Teledyski Online

Liczba tekstów: 824438. Wykonawców: 68617.

Trist - Modrý žal

Na poniższej podstronie znajdziesz utwór pod tytułem Modrý žal w oryginalnej wersji, oraz jego ewentualne tłumaczenie, tekst po polsku. Jego wykonawcą jest Trist. Nasz serwis skupia jedną z największych baz tekstów piosenek i teledysków w polskim internecie.

15 wyświetleń
Niterný žal, strhávající svìtlé zdivo lidskosti,
pálí na popel víru v svìt a pohøbívá jsoucno.
V hoøké melancholii pozvedá kalich krve

a kropí hroby mrtvých stínù.

Život se musí rozplynout do vìèného snu,
odkud perutì tmavých noèních krizí pøinášejí prach jistoty.

Mìsíèní svit a temnota skrze seschlé stromy jsou obrazem skleslosti,
která vládne pustému kraji nesvìtského snu.

Modravé cesty snových dálek,
èerná sple trnového labyrintu
a osvìtlený beton z mìstských lamp.
Vìèná dálka topící se ve víru závratí.

Komentarze