Trist - Stíny - Teksty Piosenek Tłumaczenia Utworów Teledyski Online

Liczba tekstów: 824438. Wykonawców: 68617.

Trist - Stíny

Na poniższej podstronie znajdziesz utwór pod tytułem Stíny w oryginalnej wersji, oraz jego ewentualne tłumaczenie, tekst po polsku. Jego wykonawcą jest Trist. Nasz serwis skupia jedną z największych baz tekstów piosenek i teledysków w polskim internecie.

13 wyświetleń
Zasnìženou stezkou k høbitovu mrtvých stínù,

stezkou do mlhového oparu èerné noci.


Zde se schází jen stíny a všichni smutní, padlí.

Stromy se svou pohøební vùní naøíkají.Kraj bez svìtel, nekonèící temnota pøi žalostných pomnících,

bolestné rány jedovatých trnù rudých oblak.

Nemocný pták krouží nade mnou a zpívá chmurnou píseò o melancholii.

Høbitov skleslých poutníkù, zapomenutý svìt noèní èernoty.Cesty bez jediné zapálené svíce,

staré náhrobky zapadlé ve snìhu,

nicotný majestát.

Høbitov mrtvých stínù, høbitov života.

Komentarze